TCPP / cyklopentan

  • Cyclopentane

    Cyklopentan

    Cyklopentan, även känd som "pentametylen", är en sorts cykloalkan med formeln C5H10.Den har en molekylvikt på 70,13.Det finns som en slags brandfarlig vätska.Det är lösligt i alkohol, eter och kolväten och är inte lösligt i vatten.Cyklopentan är inte en plan ring och har två konformationer: höljeskonformationer och halvstolskonformationer.Den uppvisar rödgul färg när den reagerar med rykande svavelsyra samtidigt som den genererar nitrocyklopentan och glutarsyra genom reaktion med salpetersyra.

  • Flame retardant for polyurethane rigid foam system TCPP

    Flamskyddsmedel för polyuretan styvt skumsystem TCPP

    Flamskyddsmedel TCPP, det kemiska namnet Tris (2-kloroisopropyl) fosfat, är ett lågpris klor- och fosforbaserat flamskyddsmedel.Den har den bästa hydrolysstabiliteten bland för närvarande tillgängliga halogenerade organiska fosfater.Kan inte lösas i vatten, lösas i de flesta organiska lösningsmedel och har god kompatibilitet med hartser.Används som flamskyddsmedel vid tillverkning av acetatfibrer, polyvinylklorid, PU-skum, EVA, fenolmaterial.Förutom flamskyddet kan det också främja fuktbeständighet, lågtemperaturbeständighet, förmågan till antistatisk verkan och materialens mjukhet.