Special Polyeter-serien

  • Low Foam Non-ionic Surfactant

    Nonjonisk ytaktivt medel med låg skumhalt

    Denna produkt är en odecylalkohol och etylenoxid, propylenoxidaddukt, den kan producera utmärkt permeabilitet och försumbara mängder skum, det är ett utmärkt nonjoniskt ytaktivt ämne och sådana produkter används i stor utsträckning inom industriella områden.

  • Tallow Amine Ethoxylates

    Talgaminetoxylater

    Denna serie produkter är vattenlösliga.Serierna är nonjoniska när de löses i alkaliskt och neutralt medium, medan de i sura medier visar katjoniska.De är ganska stabila i både sur och alkalisk miljö och även i hårt vatten.I alkaliskt och neutralt medium kan serien blandas med annat joniskt material.