Polykarboxylat Superplasticizer

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polykarboxylat Superplasticizer Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

    Produkten är ett viktigt råmaterial för polykarboxylat superplasticizer (PCE, som bildas genom att makromonomeren sampolymeriseras med akrylsyra).Den hydrofila gruppen i den syntetiserade sampolymeren (PCE) kan förbättra den hydrofila dispergerbarheten av sampolymeren i vatten.Den syntetiserade sampolymeren (PCE) har god dispergerbarhet, hög vattenreducerande hastighet, god sjunkretention, god förstärkande effekt och hållbarhet, är också miljövänlig och används ofta i premix och ingjuten betong.

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    Polykarboxylat superplasticizer (PCE)

    Det är en grön och miljövänlig polykarboxylat-supermjukgörare med hög vattenreducerande hastighet, bra sjunkretention och god anpassningsförmåga.Det används ofta i betong med olika typer av prestandakrav, såsom råvarubetong, massbetong, självutjämnande betong, används sedan för att tillverka höghastighetsjärnvägar och specialkonstruktioner och så vidare.