Polykarboxylat Superplasticizer Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polykarboxylat Superplasticizer Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

    Produkten är ett viktigt råmaterial för polykarboxylat superplasticizer (PCE, som bildas genom att makromonomeren sampolymeriseras med akrylsyra).Den hydrofila gruppen i den syntetiserade sampolymeren (PCE) kan förbättra den hydrofila dispergerbarheten av sampolymeren i vatten.Den syntetiserade sampolymeren (PCE) har god dispergerbarhet, hög vattenreducerande hastighet, god sjunkretention, god förstärkande effekt och hållbarhet, är också miljövänlig och används ofta i premix och ingjuten betong.