Donlube High Viscosity C-serien

  • Donlube High Viscosity C Series

    Donlube High Viscosity C-serien

    Donlube High Viscosity C Series är diol-startade polymerer som innehåller 75 viktprocent oxyet-ylen och 25 viktprocent oxipropylengrupper. High Viscosity C Series produkter finns också i en rad molekylvikter (och viskositeter).High Viscosity C-seriens produkter är vattenlösliga vid temperaturer under 75°C och har två terminala hydroxylgrupper.Det extremt breda utbudet av egenskaper som erbjuds av Don-smörjvätskor och smörjmedel gör dem användbara i många industriella applikationer, såsom brandbeständiga hydraulvätskor, kylmedel.